Home » Posts tagged "ศูนย์ดูแลผู้ป่วย"

เคล็ดไม่ลับป้องกันโรคสมองเสื่อม ในผู้สูงอายุ

เคล็ดไม่ลับป้องกันโรคสมองเสื่อม ในผู้สูงอายุ สมองคนรานั้น เป็นอวัยวะที่ได้พัฒนามาสูงสุดของร่ายกายมนุษย์และมีความสลับซับซ้อนในการทำงานมากที่สุด ในคนปรกติมีเซลล์สมองมากมายนับเป็นพันๆล้านตัว เซลล์เหล่านี้เมื่อตายไปจะไม่มีการงอกมาทดแทน ดังนั้นปริมาณและจำนวนเซลล์สมองที่ทำหน้าที่ในคนปรกติ จะมีการลดจำนวนลงเรื่อยๆเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ขบวนการนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติ แต่บางคนมีเหตุปัจจัยที่มาส่งเสริม เช่นการดื่มเหล้า การอักเสบของสมอง สมองขาดเลือดหรือน้ำตาล ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสีย ของเซลล์สมองมากกว่าคนปกติทั่วไป ในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมจะพบว่ามีจำนวนเซลล์ที่ทำงานลดลงอย่างมาก จึงทำให้มีปัญหาด้านความจำ ความคิด อารมณ์ บุคลิกภาพ ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ภาวะนี้ทำให้เกิดผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยเองและผู้ดูแลในครอบครัวโดยส่งผลกระทบ ทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ และเศรษฐานะ ในผู้สูงอายุ สาเหตุของสมองเสื่อมที่พบบ่อยๆ มีสาเหตุ 2 ประการ คือ 1. โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาต พบราวๆ20% ของผู้ป่วย 2. โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุด คือ ราว 70-80% ของผู้ป่วยที่มีสมองเสื่อม โรคนี้จะเป็นสาเหตุทำห้สมองฝ่ออย่างรวดเร็ว และมีปัญหาด้านความจำ การพูด...

Read More..

อยู่อย่างสุข ยามสูงวัย – ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย

    บทความจาก         ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย วัยสูงอายุ เป็นช่วงวัยที่มีแนวโน้มจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญทางการแพทย์ และสาธารณสุขรวมถึงกลุ่มคนในช่วงวัยนี้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น จึงทำให้สัดส่วนของประชากรสูงอายุมีจำนวนสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการปรับตัวเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข แต่การปรับตัวในวัยนี้จะยากกว่าวัยอื่นๆ เนื่องจากการปรับตัวในวัยที่ผ่านมาเป็นการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาการในขั้นต่อๆไป เช่น ปรับตัวช่วงวัยรุ่นเพื่อเป็นผู้ใหญ่ ปรับตัววัยกลางคนเพื่อเตรียมเป็นผู้สูงอายุ แต่การปรับตัวในวัยสูงอายุเป็นการปรับตัวต่อเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การเกษียณอายุ ความเจ็บป่วย และความตายที่กำลังจะมาถึง ความตายเป็นภาวะที่ไม่ค่อยมีใครอยากกล่าวถึง คนทั่วไปมักคิดว่าผู้สูงอายุกลัวตายมากกว่าวัยอื่นๆ เพราะเป็นวัยที่ใกล้ความตายไปทุกขณะ แต่สำหรับผู้สูงอายุที่ได้ใช้ชีวิตมาแล้วอย่างมีคุณค่า และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ดำเนินชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย จะยอมรับความตายได้โดยสงบ ดังนั้นความสำคัญจึงอยู่ที่การใช้ชีวิตในวัยหนุ่มสาว และวัยผู้ใหญ่อย่างมีคุณค่า    ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มที่เผชิญกับความเจ็บป่วย โดยเฉพาะการได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงและรักษาไม่หาย เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น เป็นกลุ่มที่แสดงออกทางปฏิกิริยาอารมณ์ได้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพบว่าตนเองใกล้เข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิต เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย   ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย...

Read More..