Home » Posts tagged "การดูแลผู้สูงอายุ"

อาหารที่ดีและเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ

อาหารที่ดีและเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุนั้น อวัยวะต่างๆ ในร่างกายย่อมเสื่อคุณภาพลงไปมากแล้ว เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ อาหารช่วยได้ หากรู้จักบริโภคอย่างถูกต้องผู้ที่สูงอายุสามารถมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้ กินดีมีสุข กินให้ถูก กินด้วยความระมัดระวังตนเอง แทนที่มีอายุเพียง 60  ปี ท่านก็อาจจะมีอายุต่อไปอีกได้เป็น 75 ปี หรือ  85ปี ก็ย่อมได้ ผู้ที่สูงอายุนั้นได้กล่าวมาแล้ว อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงไปมากระบบการย่อยก็เสื่อมลง เคลื่อนไหวช้า การหลั่งของน้ำย่อยก็ล่าช้าไม่เหมือนในวัยหนุ่มสาวหรือกลางคน การดูดซึมอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่เป็นไปตามปกตินักไม่เหมือนบุคคลในวัยหนุ่มสาวทั้งหลาย ฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายก็ลดน้อยลงไป ประสิทธิภาพของต่อมต่างๆ ก็ทำงานได้ไม่เหมือนเดิมด้วย ทำให้มีความรู้สึกไม่ค่อยจะอยากรับประทานอาหารสักเท่าไหร่ในบุคคลบางคนที่สูงอายุ การเคี้ยวอาหารไม่เป็นไปตามปกติ เลยทำให้กินอาหารไม่ค่อยได้รับเท่าที่ควร การขับถ่ายไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไรนัก เพราะการเคลื่อนไหวของลำไส้ช้ากว่าคนหนุ่มสาวโดยทั่วไปนั่นเอง ท่านที่สูงวัยไม่ควรรับประทานอาหารจำพวกแป้ง ข้าว อาหารเส้นต่างๆ จำพวกก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ขนมจีน ขนมที่ใช้แป้งมากๆ ไม่สมควรไปบริโภคให้มาก แป้งหรือคาร์โบไฮเดรตนี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องใช้กำลังร่างกายมากๆ เช่น กรรมกรทั่วไป...

Read More..

รู้ทัน เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

หลอดเลือดในสมองแตก โรคร้ายที่ต้องระวัง และ วิธีการรักษา ภาวะโรคหลอดเลือดในสมองแตก (รู้จักกันดีใน Hemorrhagic Stroke) หรืออีกภาวะหนึ่ง คือ เมื่อเส้นเลือดสมองอุดตัน (รู้จักกันใน Ischemic Stroke) ทั้งสองชนิด นอกจากกระแสเลือดไหลเวียนไปยังเซลล์สมองส่วนนี้จึงทำให้ส่วนสมองตายเร็ว เหลือเพียงแต่ความไร้คความสามารถถาวร บางครั้งภาวะที่เลือดอุดตันชั่วคราว เป็นเหตุให้เกิดอาการสโตรคเพียงสั้นๆ รู้จักกันใน transient ischemic attrack (TIA) มันเป็นการคาดการณ์ถึงความรุนแรงของสโตรค ทุกคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไปควรเรียนรู้เรื่องเส้นเลือดในสมองแตก ไม่สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดได้ แต่มีหลายปัจจัยที่สามารถทำได้ แม้ว่าคุณมีประวัติเสี่ยงทั้งหมดได้ แต่มีหลายปัจจัยที่สามารถทำได้ แม้ว่าคุณมีประวัติเสี่ยง ด้วยการลดโอกาศโดยการทำตามวิธีดังต่อไปนี้ - อย่าสูบบุหรี่ คนสูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงต่อสโตรค ischemic ถึง 2 เท่า - จำกัดแอลกอฮอล์ไม่ให้มากกว่า 1...

Read More..

หลักสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ

วันนี้ทัศนันท์เนอสซิ่งโฮมจะมานำเสนอบทความ เรื่อง หลักสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ หลักสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ คือ                 1) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมด้วยตนเองให้มากที่สุด เพื่อคงไว้ซึ่งศักยภาพและความภาคภูมิใจแห่งตน และควรประเมินสภาวะของผู้สูงอายุ และให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม                  2) ป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุกลายเป็นผู้ไร้ประโยชน์ สูญเสียลักษณะเฉพาะตัวและมีคุณค่า                  3)  ตระหนักในความแตกต่างของผู้สูงอายุแต่ละคน  ใช้กิจกรรมที่เหมาะสมโดยให้การดุแลฟื้นฟูทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ในภาวะเจ็บป่วยและส่งเสริมให้มีสุขภาพดี สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ                 1). ประเมินภาวะบกพร่องในการทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ  โดยประเมินเกี่ยวกับ                      – การได้ยินลดลง ทำให้การสื่อสารข้อมูลต่างๆ ผิดพลาด                      – การได้กลิ่นลดลง                      – การมองเห็นลดลง                      – การรับรู้สัมผัสลดลง                      – ปัญหาเรื่องฟันและเหงือก                     ...

Read More..