บริเวณบ้านทัศนันท์เนอสซิ่งโฮม

 

 

 

ภาพกิจกรรมผู้สูงอายุ