Home » Archive by category "รวมบทความ"

รู้ทัน เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

หลอดเลือดในสมองแตก โรคร้ายที่ต้องระวัง และ วิธีการรักษา ภาวะโรคหลอดเลือดในสมองแตก (รู้จักกันดีใน Hemorrhagic Stroke) หรืออีกภาวะหนึ่ง คือ เมื่อเส้นเลือดสมองอุดตัน (รู้จักกันใน Ischemic Stroke) ทั้งสองชนิด นอกจากกระแสเลือดไหลเวียนไปยังเซลล์สมองส่วนนี้จึงทำให้ส่วนสมองตายเร็ว เหลือเพียงแต่ความไร้คความสามารถถาวร บางครั้งภาวะที่เลือดอุดตันชั่วคราว เป็นเหตุให้เกิดอาการสโตรคเพียงสั้นๆ รู้จักกันใน transient ischemic attrack (TIA) มันเป็นการคาดการณ์ถึงความรุนแรงของสโตรค ทุกคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไปควรเรียนรู้เรื่องเส้นเลือดในสมองแตก ไม่สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดได้ แต่มีหลายปัจจัยที่สามารถทำได้ แม้ว่าคุณมีประวัติเสี่ยงทั้งหมดได้ แต่มีหลายปัจจัยที่สามารถทำได้ แม้ว่าคุณมีประวัติเสี่ยง ด้วยการลดโอกาศโดยการทำตามวิธีดังต่อไปนี้ - อย่าสูบบุหรี่ คนสูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงต่อสโตรค ischemic ถึง 2 เท่า - จำกัดแอลกอฮอล์ไม่ให้มากกว่า 1...

Read More..

เคล็ดไม่ลับป้องกันโรคสมองเสื่อม ในผู้สูงอายุ

เคล็ดไม่ลับป้องกันโรคสมองเสื่อม ในผู้สูงอายุ สมองคนรานั้น เป็นอวัยวะที่ได้พัฒนามาสูงสุดของร่ายกายมนุษย์และมีความสลับซับซ้อนในการทำงานมากที่สุด ในคนปรกติมีเซลล์สมองมากมายนับเป็นพันๆล้านตัว เซลล์เหล่านี้เมื่อตายไปจะไม่มีการงอกมาทดแทน ดังนั้นปริมาณและจำนวนเซลล์สมองที่ทำหน้าที่ในคนปรกติ จะมีการลดจำนวนลงเรื่อยๆเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ขบวนการนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติ แต่บางคนมีเหตุปัจจัยที่มาส่งเสริม เช่นการดื่มเหล้า การอักเสบของสมอง สมองขาดเลือดหรือน้ำตาล ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสีย ของเซลล์สมองมากกว่าคนปกติทั่วไป ในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมจะพบว่ามีจำนวนเซลล์ที่ทำงานลดลงอย่างมาก จึงทำให้มีปัญหาด้านความจำ ความคิด อารมณ์ บุคลิกภาพ ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ภาวะนี้ทำให้เกิดผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยเองและผู้ดูแลในครอบครัวโดยส่งผลกระทบ ทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ และเศรษฐานะ ในผู้สูงอายุ สาเหตุของสมองเสื่อมที่พบบ่อยๆ มีสาเหตุ 2 ประการ คือ 1. โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาต พบราวๆ20% ของผู้ป่วย 2. โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุด คือ ราว 70-80% ของผู้ป่วยที่มีสมองเสื่อม โรคนี้จะเป็นสาเหตุทำห้สมองฝ่ออย่างรวดเร็ว และมีปัญหาด้านความจำ การพูด...

Read More..

อยู่อย่างสุข ยามสูงวัย – ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย

    บทความจาก         ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย วัยสูงอายุ เป็นช่วงวัยที่มีแนวโน้มจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญทางการแพทย์ และสาธารณสุขรวมถึงกลุ่มคนในช่วงวัยนี้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น จึงทำให้สัดส่วนของประชากรสูงอายุมีจำนวนสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการปรับตัวเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข แต่การปรับตัวในวัยนี้จะยากกว่าวัยอื่นๆ เนื่องจากการปรับตัวในวัยที่ผ่านมาเป็นการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาการในขั้นต่อๆไป เช่น ปรับตัวช่วงวัยรุ่นเพื่อเป็นผู้ใหญ่ ปรับตัววัยกลางคนเพื่อเตรียมเป็นผู้สูงอายุ แต่การปรับตัวในวัยสูงอายุเป็นการปรับตัวต่อเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การเกษียณอายุ ความเจ็บป่วย และความตายที่กำลังจะมาถึง ความตายเป็นภาวะที่ไม่ค่อยมีใครอยากกล่าวถึง คนทั่วไปมักคิดว่าผู้สูงอายุกลัวตายมากกว่าวัยอื่นๆ เพราะเป็นวัยที่ใกล้ความตายไปทุกขณะ แต่สำหรับผู้สูงอายุที่ได้ใช้ชีวิตมาแล้วอย่างมีคุณค่า และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ดำเนินชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย จะยอมรับความตายได้โดยสงบ ดังนั้นความสำคัญจึงอยู่ที่การใช้ชีวิตในวัยหนุ่มสาว และวัยผู้ใหญ่อย่างมีคุณค่า    ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มที่เผชิญกับความเจ็บป่วย โดยเฉพาะการได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงและรักษาไม่หาย เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น เป็นกลุ่มที่แสดงออกทางปฏิกิริยาอารมณ์ได้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพบว่าตนเองใกล้เข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิต เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย   ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย...

Read More..

ประเทศไทยกับสังคมผู้สูงอายุ

ประเทศไทยกับสังคมผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ หมายถึง การที่มีประชากรอายุ มากกว่า 60 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 10ของประชากรทั้งหมด ไทยติดอันดับประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในอาเชียน สำหรับสังคมผู้สูงอายุในเขตเมืองกับต่างจังหวัดนั้นการดำดงชีวิตค่อนข้างแตกต่างกัน ในเมืองถีชีวิตของคนในสังคมก็ดำเนินไปอย่างเร่งรีบ แก่งแย่ง แข่งขันกันมากขึ้น นอกจากนี้ในแต่ละวันก็ยังมีกิจกรรมให้ทำมากมายเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านถูกละเลย และไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร จึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านั้นได้ ส่วนวิถีของผู้สูงอายุในต่างจังหวัดนั้นจะอยู่กับญาติพี่น้องเป็นส่วนมากการดำเนินชีวิตค่อนข้างแตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุทุกคนจำเป็นต้องเอาใจใส่ดูแลตนเองให้มากขึ้น ไม่ใช่แต่ตัวผู้สูงอายุเองเท่านั้น ลูกหลานก็ต้องเอาใจใส่ในการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน ส่วนใหญ่ไม่ว่าตัวผู้สูงอายุหรือลูกหลานมักจะสนใจเฉพาะความเป็นอยู่ทั่วไปหรือดูแลสุขภาพกายของผู้สูงอายุเท่านั้น ไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ การที่จะให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี ต้องพิจารณาว่า “ทำอย่างไรที่จะให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน” บางคนคิดว่าเป็นเรื่องยาก เพราะคนเรามักคิดว่า ความสุขเป็นสิ่งที่หายาก และพยายามทุกวิถีทางที่จะหาความสุขให้ตนเอง บ้างก็ประสบความสำเร็จ บ้างก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะยังหาความสุขที่ต้องการไม่พบ ที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงในชีวิตของตนนั้นอยู่ที่ไหน และมุ่งแสวงหาความสุขจากภายนอกตัวเอง โดยไม่มองว่าความสุขนั้นอยู่ภายในตนเองและรอบๆ ตนเอง และไม่ใช่เรื่องยากเท่าใดนักที่จะทำให้ตนเองและคนรอบข้างมีความสุข เพียงแต่ผู้สูงอายุและลูกหลานเริ่มต้นที่จะสร้างความสุขให้กันและกัน วิธีการที่ผู้สูงอายุจะสร้างความสุขให้ตนเอง การที่ผู้สูงอายุจะทำให้ตนเองมีความสุขได้นั้น ผู้สูงอายุจะต้องถามและตอบคำถามตนเองให้ได้ก่อนว่า “ความสุขคืออะไร?” และ “ความสุขที่แท้จริงของตนเองคืออะไร?” ผู้สูงอายุบางคนก็ตอบว่า ความสุขที่แท้จริงของตนนั้น...

Read More..

หลักสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ

วันนี้ทัศนันท์เนอสซิ่งโฮมจะมานำเสนอบทความ เรื่อง หลักสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ หลักสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ คือ                 1) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมด้วยตนเองให้มากที่สุด เพื่อคงไว้ซึ่งศักยภาพและความภาคภูมิใจแห่งตน และควรประเมินสภาวะของผู้สูงอายุ และให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม                  2) ป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุกลายเป็นผู้ไร้ประโยชน์ สูญเสียลักษณะเฉพาะตัวและมีคุณค่า                  3)  ตระหนักในความแตกต่างของผู้สูงอายุแต่ละคน  ใช้กิจกรรมที่เหมาะสมโดยให้การดุแลฟื้นฟูทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ในภาวะเจ็บป่วยและส่งเสริมให้มีสุขภาพดี สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ                 1). ประเมินภาวะบกพร่องในการทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ  โดยประเมินเกี่ยวกับ                      – การได้ยินลดลง ทำให้การสื่อสารข้อมูลต่างๆ ผิดพลาด                      – การได้กลิ่นลดลง                      – การมองเห็นลดลง                      – การรับรู้สัมผัสลดลง                      – ปัญหาเรื่องฟันและเหงือก                     ...

Read More..