Home » รวมบทความ » หลักสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ

วันนี้ทัศนันท์เนอสซิ่งโฮมจะมานำเสนอบทความ

เรื่อง

หลักสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุ

หลักสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ คือ

                1) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมด้วยตนเองให้มากที่สุด เพื่อคงไว้ซึ่งศักยภาพและความภาคภูมิใจแห่งตน และควรประเมินสภาวะของผู้สูงอายุ และให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

                 2) ป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุกลายเป็นผู้ไร้ประโยชน์ สูญเสียลักษณะเฉพาะตัวและมีคุณค่า

                 3)  ตระหนักในความแตกต่างของผู้สูงอายุแต่ละคน  ใช้กิจกรรมที่เหมาะสมโดยให้การดุแลฟื้นฟูทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ในภาวะเจ็บป่วยและส่งเสริมให้มีสุขภาพดี

สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ

                1). ประเมินภาวะบกพร่องในการทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ  โดยประเมินเกี่ยวกับ

                     – การได้ยินลดลง ทำให้การสื่อสารข้อมูลต่างๆ ผิดพลาด

                     – การได้กลิ่นลดลง

                     – การมองเห็นลดลง

                     – การรับรู้สัมผัสลดลง

                     – ปัญหาเรื่องฟันและเหงือก

                     – ปัญหาเรื่องความจำเสื่อม อาจลืมรับประทานยาหรืออาหาร

                2). ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลตนเองให้มากที่สุด ควรอธิบายทำความเข้าใจเพื่อความร่วมมือที่ดี

                3). ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ โดยกระตุ้นให้ทำกิจกรรมให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้มีอิสระในการปรับรูปแบบการดำรงชีวิตของตนเองตามความพอใจ โดยให้มีส่วนร่วมในสังคม

                4). จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้สูงอายุ เช่น การดูแลตนเองในวัยสูงอายุ  การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การรับประทานอาหารเหมาะสม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การพักผ่อนนอนหลับ หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหมั่นสังเกตอาหารผิดปกติของตนเอง และควรไปพบแพทย์เมื่อมีความผิดปกติ

                5). ดูแลผู้ป่วยสูงอายุในระยะสุดท้ายอย่างใกล้ชิด ให้การสัมผัส นั่งเป็นเพื่อน และช่วยเหลืออย่างจริงใจ รวมทั้งให้โอกาสญาติ ผู้ใกล้ชิดได้อยู่กับผู้ป่วยให้มากที่สุด

ขอขอบคุณบทความวิชาการจาก: เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม  ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *