บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยทีมงานบริบาลที่ได้รับการฝึกฝนมา ทั้งด้านการบริบาล  ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนการให้บริการแก่บุคคลที่ท่านรักด้วยความรัก  ความอบอุ่นเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

– บริการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจ โดยยึดหลักองค์รวม (Holistic care)
– บริการกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน การนวดผ่อนคลาย ตามหลักสูตรนวดแผนไทย
– ตรวจวัดสัญญาณชีพ เช้าและเย็น เจาะน้ำตาลตรวจเบาหวาน และอื่นๆ พร้อมลงบันทึกรายงานอาการผู้ป่วย

– บริการเสื้อผ้า พร้อมทำความสะอาดเสื้อผ้า ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน หมอนข้าง และอุปกรณ์ต่างๆ
– กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ตักบาตร ถวายสังฆทาน ฟังธรรมะ พาไปทำบุญที่วัด 
– การเดินพักผ่อนยามเย็น

สิ่งที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ

– ของใช้ส่วนตัว สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ
– ของใช้สิ้นเปลือง เช่น แพมเพิส
– อุปกรณ์การทำแผล  สำลี

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคนไข้
– ประวัติการรักษาพยาบาล พร้อมยาที่ทานเป็นประจำ
– เอกสารแสดงสิทธิการรักษา (ถ้ามี)
– และต้องเตรียมค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 1 เดือน

near

 Logo รพร(ไดคัท).              1                  4
2 6 5

link

 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ  สภากายภาพบำบัด  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  tas1